Framtidens webbdesign

När jag blickar in i framtiden och funderar över hur dagens webbdesign kommer förändras under de kommande åren, känner jag en osäkerhet kring vilken väg man inom branschen väljer att ta. Då nya tekniker ständigt dyker upp och trender kommer och går, är det svårt att dra några slutsatser om vad som kommer ske. Det kan dock vara spännande att ändå leka med tanken och spekulera i hur den webbdesign som kommer vara basvara inom ett decennium eller två kan tänkas se ut, men även att spåna lite kring hur den kommer förändras inom den närmsta framtiden.

Fortsätt läsa Framtidens webbdesign