Ett exempel på sökresultat hos Google

Vad är SEO (sökmotoroptimering)?

Så vad är då SEO? Sökmotoroptimering, förkortat SEO, innebär alla de olika sätt man använder sig av för att få en hemsida att synas bland de första resultaten, gärna på top 3, hos en sökmotor. Eftersom resultaten hos en sökmotor påverkas av vissa algoritmer som beräknar hur relevant en hemsida är för sökningen så kan man anpassa sin hemsida till detta genom att ändra ett visst innehåll på hemsidan, samt göra det relevant för just de tänkta sökorden man vill synas på. Det är viktigt när man gör detta att försöka nå just den målgruppen man är ute efter.

Fördelen med sökordsoptimering är att de som letar efter just din hemsida eller de varor ni har att erbjuda redan är intresserade – detta är potentiella kunder – och ni behöver därav inte skapa deras intresse då det redan finns. Ni behöver enbart visa att ni finns och att era produkter är relevanta för deras sökning. Ni bör därav inte sikta in er på att få en visst mängd av besökare, utan ni bör istället sikta in er på att få rätt målgrupp av besökare då detta är mer gynnsamt för företaget. Man bör även se till att sökmotorn har stort förtroende och bevara det väl för just er hemsida, då kommer er webbplats per automatik att ranka högre.

Så vad är fördelarna med SEO?

SEO, eller sökmotoroptimering är en väldigt lönsam metod då det finns många fördelar med det utöver att det är ett billigare sätt att marknadsföra sig än att exempelvis sätta in en annons i en lokal tidning. Med SEO når man ut till många fler och man gör sig tillgänglig överallt online. Sökmotoroptimering gör er tillgängliga, inte bara för nya potentiella kunder, utan även för de som redan söker efter era tjänster eller de produkter som ni har i ert sortiment. Dessa kunder är troligare att handla av er, än av de som enbart ser er annons i en tidning.

Du blir även ett företag som syns internationellt, inte bara i Sverige, vilket ger dig en bredare kundkrets och du når ut till kunder som kanske aldrig någonsin hade fått veta att du fanns, du syns även hela tiden, och de som letar efter dig eller dina produkter kan i lugn och ro gå igenom det du erbjuder dem. De kan söka efter ditt företag närsomhelst på dygnet, vart som helst i hela världen. Att annonsera på detta sätt genom exempelvis reklam på tv eller genom annonsblad skulle vara väldigt dyrt, och du skulle kunna spendera dessa pengar på SEO många många månader i rad.

Men vem uppfann sökmotoroptimeringen då?

Sökmotoroptimering har i stort sett existerat ända sedan internets uppkomst, även om det då var i betydligt mindre utsträckning. Man började optimera hemsidor för att synas högt på sökresultaten hos sökmotorer redan under mitten av 90 talet. Då var det mestadels webmasters som gjorde denna tjänst främst till sina egna hemsidor. Det var betydligt lättare då, man skickade in hemsidans URL till den sökmotor man ville göra den tillgänglig på, detta innebär att sökmotorn hämtade webbsidan samt lagrade den på sökmotorns egna server för att göra den sökbar och tillgänglig världen runt, och specifikt för just denna sökmotor. Gjorde man detta på ett flertal sökmotorer som då fanns tillgängliga, då var man optimerad.

Uttrycket sökordsoptimering kom först i bruk någon gång kring 1997 och snabbt började hemsidor och företag inse vikten av detta och av att ha sina hemsidor högt rankade bland sökmotorerna. Redan då genererade detta en stor mängd trafik till hemsidan, och de företag som hade sin hemsida högt bland resultaten är idag mer framgångsrika än de företag som har funnits lika länge, och inte utvecklades med takten av internet.

I början använde sig sökmotorer av meta-taggar, det vill säga Title, Meta Keywords & Meta Descriptions, alltså nyckelord eller beskrivningar. Många företag insåg dock ganska snabbt att de skulle kunna manipulera detta system, det var simpelt, det enda man behövde göra var att använda sig av ett sökord så tidigt som möjligt i texten, och att sedan upprepa detta sökord skulle enbart ge ett högre och bättre resultat. Detta kallas för Keyword stuffing, på grund av detta krävdes det att sökmotorerna anpassade sig för att ta fram mer relevanta resultat, om de inte lyckades med detta skulle deras besökare börja använda sig av andra sökmotorer som gav mer relevanta resultat. Det var först när sökmotorn Google uppkom som det även kom ett bra system, denna sökmotor lanserades 1998.

De använder sig av en mängd olika faktorer som bland annat meta keywords men även länkanalyser och Page Rank, det innebär att de spårar de klick som en användare gör, vart de klickar sig vidare när de genom sökmotorn har tagit sig in på en relevant hemsida. De kollar även rubriker och hur webbsidan är uppbyggd och strukturerad. Idag anpassar sökmotorer sin struktur efter varje användare genom att spara deras historik. Man fokuserar även på realtidsökning, det vill säga att hemsidorna som uppkommer ska vara aktuella och uppdaterade inom det senaste året för att erbjuda aktuell och relevant information till sökaren.

Sökmotorerna är under ständig utveckling, idag är de mer komplicerade än någonsin, men SEO-konsulter arbetar än idag med att sökordsoptimera och att manipulera hemsidor så att de blir relevanta för sökmotorerna, dock är skillnaden idag att dessa hemsidor består sällan av en massa sökord.

Hur är SEO som yrke?

Att arbeta med SEO är inte bara ett roligt och kreativt jobb där man får en chans att hjälpa företag att tjäna pengar på sina tjänster, det är även ett högavlönat yrke. Bristen på SEO-konsulter är stor och efterfrågan på arbetskraft och tjänsterna en SEO-konsult kan erbjuda är många. Många använder sig av sökmotorer för att hitta de tjänster, företag eller produkter de söker efter, därav blir intresset hela tiden större för att synas på sökmotorer, det krävs hjälp för att nå toppresultaten och eftersom det har visat sig vara en lönsam verksamhet vill fler komma hit.

Att arbeta med SEO är ett väldigt utmanande jobb där det krävs att man ser utanför gränserna, det gäller att man har ett kreativt tänkande eftersom konkurrensen är hård och de olika SEO-företagen hela tiden arbetar emot varandra för att få deras företag att synas. Detta är helt enkelt en kamp hela tiden och det krävs ett ständigt aktivt jobb för att man fortfarande ska ligga bland de bästa resultaten. Man behöver inte kunna programmera för att arbeta med SEO, detta är ett väldigt vanligt missförstånd. Det man gör är främst att optimera webbsidorna så att de tar sig igenom sökmotorers algoritmer, det vill säga, man jämför innehållet på sin webbplats med konkurrenterna för att se till att sökmotorer helt enkelt ska tycka att din webbplats är det mest relevanta resultatet för ett visst sökord eller en sökfras.

Att arbeta med SEO är otroligt givande då detta är ett jobb där det syns tydligt när man lyckas, man får tydliga resultat på framgång direkt.